Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano

kosten

Een eigen boot? Ons advies is daar even mee te wachten. Wij hebben de beschikking over een aantal verenigingsboten, die voor heel verschillende toepassingen geschikt zijn. Een grote, open Canadese kano waar een heel gezin in past, toerkajaks voor op sloten, plassen en riviertjes, zeekajaks voor het grote water en brandingbootjes om mee te spelen. Je kunt dan eerst eens uitproberen welke kant van het kanovaren jouw het meest aantrekt en welke boot daar het beste bij past.

Verder vallen de kosten reuze mee:

Tarieven voor lidmaatschap per 01-01-2018

Hoofdlid (18 jaar en ouder) €57,00
Tweede bewoner (18 jaar en ouder) €40,00
Derde en volgende bewoner (18 jaar en ouder) €30,00
Kinderen (12 t/m 17 jaar) €18,00
Kinderen t/m 11 jaar gratis,-
Donateur €38,00

Tarieven voor ligplaatsen:

Eénpersoonsboot €109,00
Meerpersoonsboot €164,00
Boot van jeugdlid €42,00
OPM: De kano’s van leden zijn tijdens de opslag in het clubgebouw niet verzekerd.
De leden wordt geadviseerd om tegen een redelijk tarief de kano te verzekeren bij de TKBN, die daarvoor een collectieve polis voor de aangesloten leden/verenigingen heeft afgesloten.

Tarief voor het gebruik van een verenigingsboot:

Voor leden zonder eigen boot €99,00
Voor jeugdleden zonder eigen (jeugd)-boot €33,00
Als je als lid een verenigingsboot een aantal dagen zou willen meenemen dan kan dat alleen na toestemming van loodsbeheerder Henk Hoogewerf. Dit i.v.m. eventuele activiteiten waar de kano nodig is voor de club.

De kosten voor meerdaags gebruik bedragen €10/dag.

Opmerking: de verenigingsboten zijn niet verzekerd

Entreegeld: €21,- (inclusief borg voor de sleutel)

Bij inleveren sleutel ontvang je €10 terug. Bij verlies wordt de kostprijs à €15 in rekening gebracht.

Administratiekosten bij betalingsachterstand: €13,00

    Opmerkingen
  • Het lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van een kanobond
  • Leden die het prettiger vinden om de contributie per maand, kwartaal of per halfjaar te betalen zijn verplicht een automatische betaling te regelen in overleg met de penningmeester
  • Het aan- en afmelden voor het lidmaatschap dient altijd schriftelijk gedaan te worden middels een aanmeldingsformulier of een kort briefje bij de secretaris (HHR 3.8). Opzeggen lidmaatschap per 1 januari van het volgend jaar kan uiterlijk op 31 oktober (van het lopend jaar)".!