Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano

Nieuws over het Molengat bij Texel

Veranderingen!

Bron: Watersportverbond maandag 8 oktober 2012 en dinsdag 9 april 2013

Het lijkt er op dat het nu serieus wordt met het aan Texel vastgroeien van de Razende bol.

In de toekomst mogelijk geen rondje Bol meer varen :-(


Reguliere betonning weg uit Molengat

Op maandag 8 april j.l. heeft Verkeersdienst Den Helder kenbaar gemaakt dat de eerder aangekondigde wijziging van het Molengat bij Texel is geformaliseerd. Door verzanding kan deze autoriteit de veiligheid in het vaarwater niet meer garanderen.

 

Hier opvolgend is besloten het Molengat als nevenvaarwater op te heffen door het verwijderen van bestaande betonning. 
Door het uitleggen van een gele strook tonnen (voor de recreatievaart), aan de Texelse zijde wordt enige ondersteuning aan passerende vaarweggebruikers geleverd. Toch benadrukt de autoriteit dat het Molengat niet langer vaarwater is. Vanuit zee bestaat er vanaf heden slechts één vaarwater: Het Schulpengat.

Het Watersportverbond is verheugd dat met de geboden oplossing deze vaarroute onder gunstige omstandigheden beschikbaar blijft voor de recreatievaart


Reguliere betonning Molengat van de baan

De vaarwegbeheerder heeft de intentie om de vaarwegmarkering weg te halen uit het Molengat omdat de veiligheid van de scheepvaart niet langer gegarandeerd kan worden.


Het Molengat is de noordelijke aanlooproute naar de haven van Den Helder en de westelijke Waddenzee. De loop van het vaarwater is daar aan het wijzigen, zowel aan de noordelijke inloop als bij de uitloop van het vaarwater in het Marsdiep, en hierdoor kan niet meer gegarandeerd worden dat de scheepvaart veilig verloopt. Omdat de rode zijde van het vaarwater tussen de MG 4 en MG8 niet verder naar het oosten verlegd kan worden - deze grenst al aan een aantal bunkers - is het vaarwater daar sinds augustus 2012 op sommige plaatsen slechts 40 meter breed. De diepte varieert van 4,3 meter tot 5,3 meter ten opzichte van NAP.

Als alternatief zal in het recreatieseizoen 2013 recreatiebetonning worden geplaatst. Baggeren is geen optie: dit zal zo frequent moeten gebeuren dat de kosten de baten niet dekken.

Reactie van het Watersportverbond
Het dynamisch karakter van de Waddenzee en de zeegaten is niet te sturen. We zullen de consequenties daarom moeten nemen. Het Watersportverbond benadrukt dat de route door het Molengat wel jaarrond gebruikt wordt. De betonning zou dus ook jaarrond aanwezig moeten zijn en niet alleen in het recreatieseizoen. Daarnaast zullen de aanwijzingen met betrekking tot navigatie eenduidig moeten worden opgenomen in zeekaarten, vaarwijzers, almanakken, etcetera.

Het Watersportverbond heeft bovenstaande reactie kenbaar gemaakt bij de vaarwegbeheerder. We verwachten binnenkort een definitief besluit aangaande de markering van het Molengat.