Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano

Neem de tijd

Een wat gedateerde sticker van de toenmalige NKB,  uit de 70-tig-er-jaren:

Maar actueel is hij nog steeds.

 

ALV 2016

Dit jaar was het de eerste keer dat we een vergadering hielden in de ruimte achterin de loods die we speciaal daarvoor (tijdelijk) hadden verbouwd.

Voordelen zijn dat we gezellig in onze eigen omgeving zijn en dat we geen ruimte hoeven te huren. Wel gaan we nog iets doen om de temperatuur beter te regelen. We hadden nu wel 2 kachels staan. Echt koud was het daardoor niet, maar waarschijnlijk haalden we de 20°C niet.

 

Hans en Silvia

Het bestuur feliciteert
Hans en Sylvia met hun huwelijken wenst hun een behouden vaart!
Tweede ALV op 8 april 2015 


Op 8 april werd een tweede ALV gehouden; dit als gevolg van een discussie tijdens de ALV op 21 januari.

Nu op 8 april hebben we het, in ons eigen botenhuis, gehad over het toetreden tot de TKBN. Unaniem werd voor-gestemd.

Het tweede onderwerp van op de ALV was de wens van het bestuur om een digitaal slot te plaatsen. Dit onderwerp had een verrassende uitkomst: Vanuit de aanwezige leden kwam, na discussie, het voorstel de financiering gedeeltelijk door alle leden te laten dragen. Dit voorstel is aangenomen op de ALV en betekent dat er in de loop van dit jaar een eenmalige factuur van €20/per adres zal komen ter financiering van het slot. Als eerste doneerden een aantal leden spontaan en telde de penningmeester na afloop ca. €260 als begin voor het op te richten sleutelfonds.