03. Kosten

Een eigen boot? Ons advies is daar even mee te wachten. Wij hebben de beschikking over een tiental verenigings-kajaks waarmee veilig gevaren kan worden op grootwater. En een grote, open Canadese kano waar een heel gezin in past, en brandingbootjes om mee te spelen in de branding van Castricum. Je kunt dan eerst eens uitproberen welke kant van het kanovaren jouw het meest aantrekt en welke boot daar het beste bij past.

RABO rekening:

NL73 RABO 0363 4695 75

Kamer van Koophandel

KVK 40617970

Verder vallen de kosten reuze mee:

Tarieven voor lidmaatschap per 01-01-2022

Hoofdlid (18 jaar en ouder) €58,00
Tweede bewoner (18 jaar en ouder) €40,00
Derde en volgende bewoner (18 jaar en ouder) €30,00
Kinderen t/m 11 jaar gratis,-
Leden 12 t/m 17 jaar Korting 50 % op lidmaatschap, liggeld of huur
Leden 18 t/m 25 jaar Korting 40 % op lidmaatschap, liggeld of huur
Leden via Jason ingeschreven bij de TKBN betalen de bijdrage, die de KVU per lid aan de TKBN afdraagt, niet
Donateur €40,00

Tarieven / jaar voor ligplaatsen:

Eénpersoonsboot €117,00
Meerpersoonsboot €177,00
Jeugdbootje €45,00
brandingbootje, in overleg door andere leden te gebruiken  €34,00
korte brandingboot  €68,00
OPM: De kano’s van leden zijn tijdens de opslag in het clubgebouw niet verzekerd.
De leden wordt geadviseerd om tegen een redelijk tarief de kano te verzekeren bij de TKBN, die daarvoor een collectieve polis voor de aangesloten leden/verenigingen heeft afgesloten.

Ligplaatsen. Omdat alle ligplaatsen op dit moment bezet zijn is er een wachtlijst. Je kunt je via de website aanmelden om op die lijst gezet te worden met dit formulier.

Tarief / jaar voor het gebruik van een verenigingsboot:

Voor leden zonder eigen boot €106,00
Voor jeugdleden zonder eigen (jeugd)-boot €36,00
Als je als lid een verenigingsboot een aantal dagen zou willen meenemen dan kan dat alleen na toestemming van loodsbeheerder Robert Puper. Dit i.v.m. eventuele activiteiten waar de kano nodig is voor de club.

Incidenteel huur, per nacht €10

Opmerking: de verenigingsboten zijn niet verzekerd

 €10,00

Entreegeld (€10) + druppel (€15)

€25,00

Bij inleveren sleutel/druppel ontvang je €10 terug.
Bij verlies wordt de kostprijs à €15 in rekening gebracht.

Administratiekosten bij betalingsachterstand: €14,00

    Opmerkingen
  • Het lidmaatschap is inclusief het lidmaatschap van een kanobond
  • Leden die het prettiger vinden om de contributie per maand, kwartaal of per halfjaar te betalen zijn verplicht een automatische betaling te regelen in overleg met de penningmeester
  • Het aan- en afmelden voor het lidmaatschap dient altijd schriftelijk gedaan te worden middels een aanmeldingsformulier of een kort briefje bij de secretaris (HHR 3.8). Opzeggen lidmaatschap per 1 januari van het volgend jaar kan uiterlijk op 31 oktober (van het lopend jaar)".!