04. Bestuur en samenstelling KVU

Het bestuur en commissies bestaan uit 5 bestuursleden en 12 commissie-leden:

Bestuur

Peter Beentjes

voorzitter

 • Organisatie
 • Bemensing van bestuur en commissies
Peter

Contact

<Vacature>

secretaris

 • Coördineert post, notulen en vergaderingen
 • Ledenadministratie
.... Contact
Jaap Veenstra

penningmeester

 

...........

Contact
Anne-Marie Groenestein

Opleidingen

Trainingen:

 • Cursus KVA-KVT
 • Zwembad-training KVU
................ Contact
Rianne Pluim

Activiteiten

Initieert en delegeert activiteiten
................

Commissies:

 

Rianne Pluim

Vaarcommissie

 • Voorzitter
  • Verenigingstochten
  • Branding training
  • vaaragenda.
  • Organiseren tochtleiders.
  • Onderzoekt behoefte aan tochten

................

Contact

Johan Weijer

(Anne-Marie)

 

Instapavonden

 • Organisatie instapavonden.
 • Overdracht naar opleiding.

................

Contact

......................

Opleiden nieuwe leden

 • Ontwerp Instructie
 • Aansturing begeleiders.
 • Eindrapport en logboek geïnstrueerde leden

................

Contact

....................

Loodsbeheer

 • Controleert loods.
 • Houdt verenigingsboten en materialen op peil.
 • In- en verkoop boten.

................

Contact

Ron v.d. Donk

Ligplaatsbeheer kano’s van leden

................

Contact

Leo Konijn

Kanitine-beheer

................

 

Tiny Mannak

Schoonmaak botenhuis

 • Organiseren van de schoonmaakploeg

 

Contact

Dick Mulder

 

Ondersteuning

 •  van de penningmeester

................

 

 


Contact

Externe contacten

Sleutelbeheer loods

 • uitgifte en inname van de sleutels/druppels
Jackelien Glorie

Public Relations:

 • kranten

................

 
Vacature

Social media

 • Facebook

................

 
Hans de Waard

Klussencommissie:

 • Samen met leden kluscommissie werkzaamheden aan de loods uitvoeren

................

 

René van der Zwan

Website-beheer ................   Contact

 

RABO rekening:

NL73 RABO 0363 4695 75

Kamer van Koophandel

 KVK 40617970