Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano

MARKER WATTE?

Marker Wadden! Die bestaan niet, want die opgespoten zandbergen in het Markermeer hebben niets met wadden te maken. Er is namelijk in het geheel geen sprake van getijden en het water is echt zoet. Maar goed, dat is muggenzifterij want al klopt die naam niet, het is toch een mooi plan: een heel nieuw natuurgebied, waarvan de ontwikkeling ook nog eens de waterkwaliteit in het Markermeer aanzienlijk zal verbeteren. Op dit moment is deze waterplas namelijk nogal “dood”, door veel slib, weinig zuurstof en veel algen. Ook mogen we aannemen dat er veel vogels zullen worden aangetrokken door de rustige en veilige foerageer- en broedgelegenheid.

In 2016 was er een open dag georganiseerd om het publiek kennis te laten maken met de ambitieuze plannen die hier door Natuurmonumenten, Rijk en Provincie met steun van de Postcode Loterij, zullen worden gerealiseerd. Uiteindelijk wordt het een gebied van 800 ha.: eilanden, zandplaten en geulen. Gedeeltelijk beschikbaar voor recreatie, gedeeltelijk beschermd natuurgebied. Persoonlijk vind ik het in zekere zin jammer dat er ook ruimte voor recreatie wordt gemaakt, omdat dat waarschijnlijk toch een zekere druk zal leggen op de natuurwaarde van het gebied, zeker omdat de handhaving van de beperkingen voor het publiek lastig zal zijn. Aan de andere kant wordt het natuurlijk voor ons, kanoliefhebbers, een prachtig doel voor dagtochten vanaf Wijdenes of Lelystad. Tijdens de open dag zijn we al met een groepje van de KVU erheen gepeddeld om eens poolshoogte te nemen. Dat was een erg leuke dag die ook door andere watersporters en belangstellenden heel goed bezocht werd. We kregen veel voorlichting, o.a. door een film die in een geïmproviseerde bioscoop werd vertoond. En er was gelegenheid om een wandeling te maken over het gedeelte dat al klaar is, om vandaar een indruk te krijgen van het werk dat nog in het verschiet ligt. Het is een indrukwekkende onderneming en deed ons plezier om te zien dat er al flink wat vogels waren neergestreken in de ondiepe plassen aan de rand van het reeds opgespoten eiland. Er heerste een gezellige sfeer, compleet met live muziek en een officiële opening van de Marker Wadden.

Nu was ik dus wel nieuwsgierig hoever het werk inmiddels gevorderd zou zijn. Er is maar één probleem: Na de open dag werd het hele gebied afgesloten en is het dus alleen toegankelijk voor de werklieden die dit € 75.000.000,-- kostende project verder gestalte moeten geven. Maar wij dachten dat er toch weinig bezwaar is tegen een paar kajaks die stilletjes op het kunstmatige strand landen. Zo’n verbod geldt toch niet voor ons?? Dus op Bevrijdingsdag 2017 reden 6  KVU-ers met twee auto’s naar Lelystad. Het plan was eigenlijk om vanuit de vluchthaven bij Wijdenes te vertrekken, maar omdat er veel wind uit het noordoosten werd verwacht leek het ons prettiger om in Lelystad, vanuit de Bataviahaven af te varen. Uiteindelijk bleek de wind erg mee te vallen en al spoedig doemden de contouren van de baggermolen en de kustlijn van de Marker Wadden voor ons op. We stevenden recht op het zandstrand af om daar even lekker te lunchen. Om de hoek bij het havenhoofd verscheen een groot varend ponton. Vol gas kwam het vaartuig met brullende motor recht op ons af. Maar we zijn niet zo snel geïntimideerd en gingen ervan uit dat het al snel te ondiep zou worden voor dat grote schip. Nou, dat viel wel tegen: binnen een paar minuten  was het gevaarte vlak achter ons. Op barse toon werd ons te verstaan gegeven dat we daar helemaal niet mochten komen: verboden gebied! Op zo’n moment is René op zijn best. “Ja, maar we zijn er nu toch al! En we willen alleen even pauzeren en wat eten”. Blijkbaar zag onze belager de logica van die opmerking wel in, want na een korte discussie kregen we toestemming om even aan land te gaan, als we maar op het strand bleven en direct weer weg zouden varen.

Voor Theo was deze rustpauze gelegenheid om een verrukkelijke krentenwegge en een pak roomboter tevoorschijn te toveren, die we ons natuurlijk goed lieten smaken! Het was weliswaar bewolkt en tamelijk fris, maar niet onaangenaam en de zon deed zijn best om door de wolken heen te prikken. Toen we voldoende uitgerust waren en de boterhammen hun weg naar onze magen hadden gevonden, besloten we om een rondje om het hele eiland te maken, maar toen we rechtsaf sloegen langs het havenhoofd zagen we al snel dat de werkboot weer in beweging kwam! Dus besloten we maar om braaf te zijn en koers te zetten naar een van de grote gele boeien die het verboden gebied markeren. Omdat je, als je buiten de boeienlijn blijft, het eiland alleen van grote afstand kunt zien, zagen we maar af van ons voorgenomen rondje en gingen we weer richting Lelystad. Daarbij hebben we enige tijd de boeien gevolgd die allemaal voorzien zijn van de letters MW, nog een letter en zo’n rood met witte wc-borstel bovenop die aangeeft dat die boeien niet gepasseerd mogen worden. Ja, volkomen duidelijk dat we in verboden gebied waren geweest. Hoe hadden we dat nu kunnen missen op de heenweg???
De moraal van dit verhaal: Ga niet naar de Marker Wadden, want je mag er echt niet komen. Wat wij gedaan hebben zou de hele kanosport in een kwaad daglicht kunnen stellen. Dus volg a.u.b. niet ons voorbeeld en wacht op het moment dat een deel van het gebied zal worden opengesteld voor het publiek. Ik zal ook een poging doen om via Natuur Monumenten toestemming te krijgen voor een excursie, onder leiding van een boswachter, voor leden van de KVU. Wacht de berichten hierover af.

Eenmaal terug in Lelystad konden wij in elk geval terugkijken op een geslaagde en een tikkeltje spannende ervaring.
Henk.