Kanovereniging Uitgeest Kanovereniging Uitgeest       Neem de tijd pak de kano

Afgelopen zondag,

Rustig weer, een beetje bedekt, ZO-wind Bf 3 zorgde voor een lekkere zijwindse schommeling, die mijn stijve rug weer lekker soepel maakte.
Dit keer hebben we de nieuwe beschoeiing bekeken en inderdaad, de Stichting met de lange naam heeft gelijk, een stuk beschoeiing van de Dorregeester polder is ontwricht terwijl de opgespoten bagger achter de beschoeiing uitspoelt, het meer op.
Het RAUM moet snel de beschoeiing herstellen, wil het een duurzame ingreep zijn. Hoewel bij het opspuiten veel grof puin is verwijderd, toch zit er veel bouwpuin in de bagger en wat een hovenier mij ooit vertelde, blijkt ook nu weer: puin kruipt altijd naar boven.

Akersloot, 6 maart 2013

'PUINHOOP' IN UITGEESTERMEER.
Afgelopen zomer en najaar heeft het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM) bagger gestort voor de oever van de Dorregeesterpolder in het Uitgeestermeer. Het ging om herstelwerkzaamheden van een eerder project dat mislukt was.

De Stichting tot behoud van natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving is ontsteld over het resultaat van de uitgevoerde werkzaamheden. Achter de nieuw aangebrachte beschoeiing is een enorme puinhoop ontstaan, omdat er met de bagger een grote hoeveelheid puin is gestort. Het lijkt hier meer op een vuilstortplaats dan op een nieuw te ontwikkelen natuurgebied. Het RAUM heeft voor de aanvang van de werkzaamheden met stelligheid beweerd dat eerder gemaakte fouten tot inzicht en lering hadden geleid en dat men nu met zekerheid kon zeggen dat de werkzaamheden tot een goed resultaat zouden leiden. Als het huidige resultaat moet getuigen van vakmanschap, dan is het RAUM daarover nog veel uitleg schuldig. Bovendien heeft het RAUM de belanghebbenden verzekerd dat het zou gaan om het storten van niet vervuilde bagger; echter bagger die een grote hoeveelheid puin bevat, mag men gerust vervuilde bagger noemen. Ook de beschoeiing ziet er slecht uit’, er beginnen nu al palen te verzakken. De vrees lijkt gerechtvaardigd dat na verloop van tijd de bagger met het zich daarin bevindende puin in het meer zal verdwijnen en voor de nodige verontreiniging van het water zal zorgen.
De Stichting heeft haar zorgen geuit en om maatregelen gevraagd in een brief aan het College van Burgemeester en Wethouders en de Raad van de gemeente Uitgeest. Ook het RAUM is door de Stichting schriftelijk van haar ongenoegen op de hoogte gesteld

Het wordt zo'n beetje een traditie: een ontspannen rondje De Woude met een koffiestop bij Folkert en Gerdine van café De Woude. Dus via De Deilings, waar nog ijs in het riet lag, naar De Woude, langs het broekbos. Terwijl ik naar een ganzennest speurde, zag Max de roerdomp terug in het riet van het bos. Tjonge, wat had ik er de pest in! Maar we weten het nu zeker, daar in dat bos bivakkeert een roerdomp, mensen, fantastisch!
Folkert zal de vaarders van de openingstocht 2013 op zondag 14 april, start 10:15u, graag ontvangen. Hij waarschuwt wel dat momenteel de dijk om de Westwouder polder op diverse plekken door onderhoud nogal modderig is, dus wandelaars, let op Uw saek!

Omdat het zulk lekker weer met een zwak maar toch al warm zonnetje was, voeren we terug langs ongeveer dezelfde route terug naar Uitgeest. Ergens in de verte voeren twee kajaks ook terug naar de haven, bleken Theo Koning en Hans Wolkers te zijn. Lekker, hoefden wij de bokken lekker niet buiten te zetten! Later kwam Dirk Mulder ook terug van een rondje Starteiland. Wieger was ook ergens, maar die hebben we niet ontdekt. We waren het met elkaar eens, het was heerlijk kano-weer.
Later op de dag werd het miezerig weer, maar ja, toen zat ik al achter de kachel.

Als jullie zin hebt, kunnen jullie ook op zondagmorgen zo'n lekker tochtje meemaken. Ik vaar graag om zo'n half tien weg, dan is het nog echt het ontwaken van het meer. Maar ook andere leden varen om zo'n 10 uur graag een rondje, zodat je toch enige aanspraak kunt hebben tijdens het varen.
Eric van der Wal