VERSLAG VAN DE VERBOUWING IN ONZE LOODS

(Van de loodsbeheerder - voorgedragen tijdens de ALV)

Toen ik mij meldde als kandidaat voor de functie van loodsbeheerder kon ik niet vermoeden dat daar zoveel aan vast zat.
Ik had er namelijk helemaal niet bij stil gestaan dat het feit dat de KVU er een stuk loods bij had gekregen toen de timmerwerkplaats achter ons werd opgeheven en Zonjee ons de uitbreiding aanbood.
Nou, ik heb het geweten : ........

eerst moest het nieuwe deel geschikt gemaakt worden voor gebruik. Dat betekende overleg met de firma Zonjee over de volkomen verzakte vloer. In dit verband mag ik wel opmerken dat de uitstekende relatie die onze secretaris heeft met de familie Zonjee ons zeer van pas kwam. Er werd gezorgd voor het slopen van de oude vloer, het egaliseren met zand en leggen van trottoirtegels. Daarna was het onze beurt: wandje slopen, stukje vloerbedekking op de vloer, wat schilderwerk en klaar! Op dit punt kwam al duidelijk naar voren dat we kunnen rekenen op een flink aantal leden dat bereid is om de handen uit de mouwen te steken: Jan Zaal kwam spontaan een dag mee schilderen en het dynamische duo Hans en Jurgen deden ook al snel hun intrede, als harde kern van de nieuw opgerichte KVUP (Klussen Voor Uw Plezier).


Vele brainstormsessies binnen het bestuur en een ALV leidden er vervolgens toe dat besloten werd om de extra ruimte te benutten om de boten beter neer te leggen en tevens de kleedkamers uit te breiden, zodat ook de dames binnen onze vereniging aan hun trekken zouden kunnen komen. Svetlana, onze huisarchitecte bood aan om een tekening te maken. Die tekening is uitgebreid besproken en hier en daar nog een beetje aangepast, waarna al in augustus begonnen werd met het slopen van tussenwandjes, het aanvoeren van bouwmaterialen e.d. De kar is in dit opzicht absoluut getrokken door Peter, die een bewonderenswaardig werktempo aan de dag legde.


Er werd vervolgens een hele zaterdag gewerkt om de rekken zo te plaatsen dat nu alle boten diagonaal liggen, wat het uitdragen aanzienlijk vergemakkelijkt.
Ondergetekende, zijnde de coördinator van het geheel (immers, loodscommissaris) moet in alle bescheidenheid vermelden dat hij er maar liefst twee maanden tussenuit ging, september en oktober, waarna hij tot zijn grote verbazing en vreugde kon constateren dat het complete bouwwerk al overeind stond: een droogkast met mechanische ventilatie, twee douches en de ruimte voor een tweede toilet. Daaromheen twee volwaardige kleedkamers.


De KVUP was inmiddels uitgebreid met Ton (die zich met leeuwenmoed heeft gestort op de
Toiletruimte, die  in de voormalige douche moet worden aangelegd.
Hans heeft gedurende mijn afwezigheid alles gecoördineerd. Maar ik mag ook niet vergeten om René van der Zwan te noemen, die in alle opzichten heeft meegedacht over van alles en nog wat en ook hele dagen bezig is geweest met allerlei acties, waaronder zijn legendarische kast (een ruimte die anders zomaar zou zijn weggetimmerd), de prachtige nieuwe kapstokken en het behangen met glasvezelbehang. Daarna is hij nog uren bezig geweest om met een injectiespuit lijm te spuiten op de plekken waar het behang los kwam van de wand.
Vaak werd er gewerkt op de woensdagavonden, wat heel gezellig was, vooral ook na afloop als er nog even werd nagepraat. Dan kwam Leo ook meestal nog even langs en Marjan om te helpen met opruimen en dan was er vaak ook wel nog iets lekkers bij de borrel, als je begrijpt wat ik bedoel. Ook van de zijde van het bestuur werd regelmatig acte de presence gegeven, wat dan weer de motivatie nog verhoogde.
En zo voelen we ons bij het vele werk gesteund door allerlei leden. Corrie en Leo die aanbieden om afval weg te brengen, Dick Mulder die spontaan een hele dag komt meehelpen met schilderwerk. En ik mag zeker niet vergeten om te noemen Uwe Borg, die geheel belangeloos de nieuwe deuren heeft ingehangen, wat echt vakwerk is. (De oude deuren die ook nog van plaats moesten wisselen worden onder handen genomen door Ton).

In de koude periode, bij temperaturen onder nul, werd er, zo goed en zo kwaad als het ging, gewoon doorgewerkt. Dan hing Peter een dekzeil voor de ingang en zetten we er een elektrisch kacheltje bij, maar evengoed was het wel afzien, vooral toen de waterleiding moest worden afgesloten en we met jerrycans moesten werken om nog koffie te kunnen zetten en de kwasten te kunnen uitspoelen.

En tot slot moet ik nog een woord van dank uitspreken aan het adres van Cor en Herman, die zich op vakkundige wijze hebben beziggehouden met het betegelen van de nieuwe douches.
Het werk is nog niet klaar, maar de verwachting is wel dat we eind maart de vlag kunnen uitsteken en zeker op 15 april, tijdens de watersportdag, zal onze loods open zijn en wordt iedereen uitgenodigd om op feestelijke wijze onze nieuwe kleedkamers in gebruik te nemen.
Ik ervaar het als een mooi proces. Iedereen denkt mee over allerlei praktische problemen en uiteindelijk wordt alles op een harmonieuze manier opgelost. En het resultaat mag er zijn, kom maar eens langs, als je het nog niet hebt gezien.

Ik wil nog wel even een extra beroep op de leden doen, in verband met de jaarlijkse schoonmaak. Dat is dit jaar wel erg veel werk, dus we hopen nog meer enthousiastelingen te vinden die zich willen inzetten om als het bouwstof te verwijderen. De lijst ligt hier op tafel.
Bij voorbaat dank. We maken natuurlijk daar ook een gezellige boel van!
Ik dank u voor uw aandacht.

Henk