Oever- en Natuurontwikkeling Alkmaarder- en Uitgeestermeer

De Saskerleidam in recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer zakt met de jaren langzaam weg. Om het achterliggende gebied te kunnen blijven beschermen moet deze dam daarom eens in de zoveel tijd worden opgehoogd.
Ook de oeverbeschoeiingen hebben te lijden onder de hoge golfslag en de stevige wind in het meer. Daarom is de dam aangepakt, zijn tegelijkertijd de oevers verbeterd en is de “natte natuur” uitgebreid.

Het Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestemeer heeft een nieuwsbrief gemaakt over het verloop van de werkzaamheden.