Kantine in de wintermaanden

Zoals iedereen wel weet is ook in de wintermaanden de kantine op de woensdagavond bijna altijd open. Dit gaat veranderen.

Natuurlijk blijft de kantine voor alle leden altijd vrij toegankelijk, met de eigen sleutel. Maar de wekelijkse clubavond gaat bij wijze van experiment tijdelijk verdwijnen.
Omdat de opkomst op de vaste woensdagavond de laatste tijd (sinds er door veel leden niet meer wordt gevaren ’s avonds) dramatisch terugliep en er regelmatig maar één of twee mensen verschenen, hebben we besloten om een idee van P.v.d.Gracht uit te proberen.
De clubavond zal in principe nog maar eens per maand worden gehouden, en wel op de eerste woensdag van de maand. Bovendien zal daarvoor steeds een uitnodiging via de mail worden verspreid. Zo hopen we dat er meer mensen komen en dat de clubavond weer een ontmoeting zal zijn van mensen die het leuk vinden om ervaringen uit te wisselen, samen plannen te maken voor nieuwe tochten en een boom op te zetten over de meest uiteenlopende onderwerpen, of eens een paar goede moppen te tappen bij een goed glas!
De eerste keer was op 12 december, in januari is er geen clubavond omdat we op 16 januari de nieuwjaarsbijeenkomst houden.

 

Met ingang van mei komen we weer wekelijks bij elkaar.