Nieuwjaarstoespraak 2017

Woensdag 4 januari was er een zeer geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst. Nadat er genoeg bijgepraat was heeft Wieger verteld over zijn voorbereidingen voor zijn kanotocht richting Nordkapp in Noorwegen.

Henk heeft vervolgens nog onderstaande nieuwjaarstoespraak gehouden

Voor diegene die er niet bij kon zijn publiceren de toespraak nog hieronder:

Nieuwjaarstoespraak 2017

Beste vrienden.
Zoals gebruikelijk kijken we op deze avond terug op het oude jaar en ook richten we onze blik op het jaar dat voor ons ligt.

Ik zal niet uitgebreid ingaan op alle activiteiten die we hebben georganiseerd in 2016, want daarover krijgen jullie een mooie presentatie van Theo, tijdens onze ALV. Dus zorg dat je in elk geval 8 februari in je agenda zet en denk er dan ook aan dat we voor de ledenvergadering een zaal hebben gehuurd in het dorpshuis. Het is een beetje jammer als je dan hier voor een donkere loods staat.

Ik mag wel zeggen dat 2016 een heel succesvol jaar is geweest. Laat me dat even toelichten: Door de goede opkomst bij onze instapavonden en de daaropvolgende instructieavonden is ons ledental weer toegenomen, waarmee de terugloop van de laatste jaren is omgezet in een bescheiden groei. Die groei is nodig, om in de komende jaren aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Ook het aantal deelnemers bij de georganiseerde tochten zit aardig in de lift en dat betekent dat we ons nog steeds een bloeiende vereniging kunnen noemen.

Terugkijkend zie ik ook een verdrietige gebeurtenis: we hebben helaas afscheid moeten nemen van een zeer gewaardeerd lid van onze vereniging. We missen Eric van der Wal in onze gelederen, vanwege zijn enthousiasme, zijn betrokkenheid bij de vereniging en zijn onbeschrijfelijke kennis van ons hele vaargebied en de geschiedenis van onze regio.

Wij zijn heel blij met de betrokkenheid van een aantal leden, die nooit te beroerd zijn om de handen uit de mouwen te steken. Of het nu gaat om het begeleiden van nieuwe leden tijdens de instructieavonden, het leiden van tochten of het uitvoeren van huishoudelijke taken en simpelweg onderhoud aan ons gebouw. In dit verband wil ik apart noemen de groep leden, die zich spontaan gemeld heeft om regelmatig schoonmaakwerk te verrichten, sinds kort gecoördineerd door Tiny. Als ik een enkele keer wel eens bij andere kanoverenigingen kom, in binnen- of buitenland, valt mij op hoe schoon onze faciliteiten feitelijk zijn. En natuurlijk is onze plek ook bijzonder goed en hopen we dat we hier nog lang kunnen blijven.

Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Dat weten we natuurlijk nooit. Maar dat wil niet zeggen dat we geen plannen hebben. Om te beginnen is er weer een prachtige vaarkalender, met voor elk wat wils. (Hoewel ik een enkele klacht heb gehoord dat er wel wat weinig tochten zijn voor de zeer ervaren kanoërs, maar dat is eenvoudig op te lossen door ad hoc nog tochten voor diehards te organiseren.) Bovendien staan ook de door TKBN georganiseerde tochten  open voor onze leden. Je vindt die in de vaarkalender in Kanotities. Kortom: niemand heeft een excuus om in 2017 niet te varen! Ook hoop ik van harte dat de Peddelen met KVU- whatsapp steeds vaker zal worden gebruikt om onze leden met elkaar in verbinding te brengen en zo de frequentie van het varen op te voeren. Dus sluit je aan en blijf op de hoogte van wat er leeft!

In de loop van 2016 is er een voorzichtig begin gemaakt met een bredere uitwisseling met onze collega’s van Jason. Dit contact heeft er toe geleid dat het bestuur van Jason bij ons op bezoek is geweest en vice versa Het is niet de bedoeling om een vergaande vorm van samenwerking tot stand te brengen. Maar het kan geen kwaad om in beider belang te komen tot bepaalde vormen van overleg. We zitten tenslotte heel dicht bij elkaar en komen elkaar regelmatig tegen op het water. Omdat er bij Jason overwegend op klein binnenwater wordt gevaren en bij ons vaak op het grote meer, komt het voor dat leden van Jason overstappen naar KVU, en ook het omgekeerde komt voor. Om meer variatie te bieden aan de leden van beide verenigingen hebben we inmiddels al besloten om elkaars vaarkalenders ook zichtbaar te maken voor de eigen leden. Om te beginnen zullen enkele leden van KVU ook meevaren met de openingstocht van Jason en omgekeerd.

Voor de rest gaan we voornamelijk door op de reeds ingeslagen weg en blijft het bestuur doen wat ook in onze Statuten staat: Het bevorderen van de kanosport. En dan vooral voor onze leden. Dus, als je wensen hebt, of als je ideeën hebt om meer plezier in de kanosport te generen, laat je vooral horen.

Tot slot nog even een dringende oproep: Bij de komende ledenvergadering zal onze secretaris aftreden. Het is dus van groot belang voor de voortgang dat we een nieuw bestuurslid welkom kunnen heten. Het is geen bijzonder zware taak en we vergaderen zo’n 10 keer per jaar en dat gaat altijd in een gemoedelijke sfeer, met de nodige gezelligheid. We zijn echt een team en trekken deze kar samen. Het is leuk om te doen en dankbaar werk, want we doen het voor onze fijne sport.

Dank voor jullie aandacht. Laten we nu een toost uitbrengen op dit jonge jaar dat voor ons ligt, met al zijn mogelijkheden! PROOST.