Tweede ALV op 8 april 2015 


Op 8 april werd een tweede ALV gehouden; dit als gevolg van een discussie tijdens de ALV op 21 januari.

Nu op 8 april hebben we het, in ons eigen botenhuis, gehad over het toetreden tot de TKBN. Unaniem werd voor-gestemd.

Het tweede onderwerp van op de ALV was de wens van het bestuur om een digitaal slot te plaatsen. Dit onderwerp had een verrassende uitkomst: Vanuit de aanwezige leden kwam, na discussie, het voorstel de financiering gedeeltelijk door alle leden te laten dragen. Dit voorstel is aangenomen op de ALV en betekent dat er in de loop van dit jaar een eenmalige factuur van €20/per adres zal komen ter financiering van het slot. Als eerste doneerden een aantal leden spontaan en telde de penningmeester na afloop ca. €260 als begin voor het op te richten sleutelfonds.