NIEUWE KANOROUTE LANGS STELLING VAN AMSTERDAM


20 Juni 2014
Op 20 juni ist een nieuwe kanoroute langs de Stelling van Amsterdam in Laag Holland feestelijk geopend door gedeputeerde Joke Geldhof bij Fort bij Krommeniedijk. De afgelopen periode hebben de provincie Noord-Holland, de twee kanoverenigingen, vrijwilligers van Landschap Noord-Holland, de gemeente Uitgeest en het Recreatieschap Alkmaarder en Uitgeestermeer (RAUM) samengewerkt om de route te realiseren. Ook Staatsbosbeheer,  Recreatie Noord-Holland (RNH), Landschap Noord-Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn betrokken. De route is een mooie aanvulling op bestaande kanoroutes in Noord-Holland.

Op initiatief van de Vrijwilligerswerkgroep Fort bij Krommeniedijk en de kanovereniging Uitgeest en Jason te Krommenie is er in de omgeving van het water De Crommije een nieuwe kanoroute tot ontwikkeling gebracht. Het RAUM heeft het plan overgenomen en onder andere zorg gedragen voor de directe contacten met inwoners die in de buurt van geplande vaarvoorzieningen wonen. Daarnaast zijn bestaande routes aangepast, oude kanosteigers opgeknapt of vervangen en nieuwe steigers gebouwd. Bij steigers en opstapplaatsen zijn informatiepanelen geplaatst.
Door de informatieborden kunnen kanoërs kennis nemen van het verhaal van de Stelling van Amsterdam en worden ze geïnformeerd over de bijzondere landschappelijke kenmerken van het gebied.

Bron: http://www.recreatienoordholland.nl/content/nieuws_detail.asp?menu=04200001_000818