Openingstoespraak van de voorziter op de ALV van 2014

Nieuwjaar 2014                               

22 januari 2014

Beste kanovrienden
Vorig jaar heb ik in mijn inleiding van de ALV al het gras voor de voeten van onze activiteiten-coördinator weggemaaid, dus houd ik het deze keer extra kort. Niet in de laatste plaats omdat we een korte, efficiënte vergadering willen zodat er tijd overblijft voor onze Nieuwjaars borrel.

Terugkijkend op 2013 kunnen we weer spreken van een heel succesvol verenigingsjaar. Weliswaar is er sprake van een lichte daling van het aantal leden, ondanks dat we zeker negen nieuwe leden hebben mogen verwelkomen. Daardoor konden we toch het jaar afsluiten met een ledental dat net onder de honderd ligt. 

We hebben een nieuw systeem ingevoerd om de ligplaatsen bij te houden. Velen van jullie hebben al gemerkt dat er nu een heel klein en onopvallend stickertje op de boten zit, waarop de naam van de eigenaar en een letter/ nummer  staan. Dit maakt het een stuk eenvoudiger om te zien welke boot op welke plek hoort en zo voorkomen we ook dat er boten blijven liggen van mensen die al een poos geen lid meer zijn, bijvoorbeeld. Er zijn nu dus ruim voldoende ligplaatsen beschikbaar voor leden die er over denken om een eigen boot aan te schaffen  en we hopen ook op de nodige nieuwe leden. Zo zal de exploitatie gezond blijven en kunnen contributieverhogingen beperkt blijven. Er zijn in 2013 ook weer veel leuke en interessante activiteiten georganiseerd, die over het algemeen goed bezocht werden.  Nogmaals, het verslag daarover laat ik aan Maarten, maar ik wil wel speciaal noemen: onze leden-enquête, waarvan we zo meteen een korte samenvatting zullen geven. Ook wil ik de aandacht vestigen op de vernieuwde web site, waar door onze web-commissie onder leiding van René hard aan is gewerkt en die nu naar mijn mening uiterst overzichtelijk, esthetisch verantwoord en (zeker niet onbelangrijk!) gebruikers vriendelijk is. Wie dat nog niet heeft gedaan nodig ik dan ook met nadruk uit om eens te kijken op www.kanovereniging-uitgeest.nl  En vooral: stuur vooral foto’s en verslagen in van je ervaringen op het water!

Ik wil zeker niet vergeten te vermelden dat we er sinds 2012 een stel bijzonder actieve nieuwe leden bij hebben gekregen. Zij hebben zich in korte tijd weten te profileren als betrokken en meer dan gemiddeld aanwezig op het water. Daar komen we straks nog even op terug!

Op een moment als dit past natuurlijk een blik in de toekomst. Al weet ik dat dat gevaarlijk is omdat voorspellingen zelden uitkomen. Maar ik kan wel zeggen dat het bestuur zal blijven werken aan de samenhang in de vereniging en dat daarbij met name de uitkomsten van de enquête een leidraad zullen vormen.  Vooruit lopend daarop wil ik vast verklappen dat we voornemens zijn een slot met een cijfercombinatie op de deur van de loods te zetten. We weten op dit moment niet precies hoeveel sleutels er in omloop zijn. Sommige sleutels komen ook niet terug als mensen hun lidmaatschap opzeggen en in het verleden is daar nogal nonchalant mee omgesprongen. Dat probleem zal dus worden opgelost. Het is heel goed mogelijk dat dan ook weer de koelkast open kan blijven voor de leden met een geldige code.

Natuurlijk weten jullie allemaal dat het sowieso een bijzonder jaar zal zijn omdat we in 2014 precies 25 jaar bestaan. Ik kan alvast verklappen dat er een aantal feestelijkheden op de agenda staan, waarover jullie binnenkort via de website en via e-mail op de hoogte zullen worden gebracht. Houd dus je mailbox in de gaten (en als je geen internet hebt de brievenbus natuurlijk!)

TOT ZIENS OP HET WATER. Henk Hoogerwerf, voorzitter