Enquête 2013

Op de ALV werd een samenvatting van de enquête, die in 2013 is gehouden, gepresenteerd.

Waarom een enquête?
Het bestuur bestaat uit goedwillende vrijwilligers. Vrijwilligers die bereid zijn zich voor honderd procent in te zetten voor onze vereniging. In de praktijk betekent dit dat we naar eigen goeddunken van alles doen, waarvan wij denken dat het de leden ten goede komt. Natuurlijk luisteren we ook goed naar eventuele op- en aanmerkingen, maar we spreken lang niet iedereen persoonlijk.

Op naar de volgende 25 jaar!
Aan de vooravond van ons 25-jarig jubileum staan we stil bij wat er bereikt is en wat we met z'n allen nog tot stand zouden kunnen en willen brengen. Om in de toekomst beter te kunnen inspelen op wat de leden van de KVU verwachten en welke wensen er eventueel leven, leek het ons een goed idee om daar eens uitgebreid onderzoek naar te doen.

Welke vragen?

 •  Hoe tevreden ben je over de KVU in het algemeen?
 •  Wat vind je van de communicatie van het bestuur naar de leden ?
 •  Wat vind je van het beleid van het bestuur ?
 •  Wat vind je van het aantal georganiseerde activiteiten ?
 •  Hoe tevreden ben je over de kantine ?
 •  Hoe tevreden ben je over de botenloods ?
 •  Hoe tevreden ben je over de kleedkamers ?
 •  Hoe tevreden ben je over de douches/ toiletten ?
 •  Hoe tevreden ben je over het clubmateriaal (boten, vesten e.d. ) ?
 •  Wil je één of twee keer per jaar gastheer/ -vrouw in de kantine te zijn?
 •  Ben je bereid om op regelmatige basis deel uit te maken van een schoonmaakploegje?
 •  Wat zie je als het grootste pluspunt van de KVU?
 •  Wat zie je als het grootste minpunt, of zwakste punt, van de KVU?
 •  Welke boodschap zou je het bestuur verder nog willen meegeven?

En ?

 • 33% van de leden heeft een enquête ingevuld.
  Voor de zekerheid moet hier vermeld worden dat we in de uitkomsten hieronder voor het gemak de stem van deze leden als zijnde representatief voor alle 100 leden hebben genomen. Statistisch gezien mag dat natuurlijk niet maar het praat wat makkelijker. Het gaat per slot van rekening om de beeldvorming
 • Bijna alle leden zijn "tevreden tot zeer tevreden".
 • De helft van de leden vindt dat het bestuur goed communiceert en dat de website de laatste jaren daaraan bijgedragen heeft.
 • Dat de leden het gevoerde beleid goed vinden
 • Dat het merendeel van de leden vindt dat er genoeg tochten worden georganiseerd.
 • Dat 83% van de leden tevreden is met de kantine
 • Dat alle leden tevreden zijn met het botenhuis
 • Dat die leden die gebruik maken van de kleedkamers  en de douches er tevreden mee zijn. Hooguit zegt men dat de ‘heren’ wat breder zou mogen zijn.
 • Dat de leden, die er gebruik van maken,  tevreden zijn met de clubboten.
 • Dat 55% van de leden 1of 2 keer per jaar bereid is kantinedienst te doen.
 • Dat 58% van de leden NIET bereid is om een steentje bij te dragen aan het            schoonhouden van de club.  
 • Dat de leden een vrijheid-blijheid gevoel hebben bij de KVU en dat waarderen
 • Dat de leden het zorgelijk vinden dat maar een klein ploegje mensen de boel draaiend houdt.
 • Dat “veel leden tegen het bestuur zeggen: “Ga zo door”

Conclusies?

 • We hebben minstens 33% actieve leden
 • Die zijn gemiddeld genomen tevreden over de KVU
 • Veel leden willen niet  meedoen aan zelfwerkzaamheid : schoonmaken  en/of helpen met de kantine.
 • De website wordt gewaardeerd.
 • Clubgebouw en de voorzieningen voldoen goed


Wat kan het bestuur met deze uitkomst doen?

 • Gaan we een schoonmaakdienst inhuren?
 • Kan de website nog worden vervolmaakt om meer leden te activeren
 • ……………………  Suggesties ??????????????????