Ons landschap

Maandagavond, 4 november, was de jaarlijkse donateurs & belangstellenden avond van de Stichting tot behoud van de natuurlijke en cultuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving (volgens mij was die naam nog langer: .. van het Alkmaarder en Uitgeester meer en omgeving", maar zo krijg je je briefpapier wel erg snel vol!) in het cultureel centrum Vredeburg in Limmen. Het regende en het woei, maar te weinig om mij thuis te houden. Mede met Jan Zaal heb ik een heel aantrekkelijke avond beleefd.

Dit jaar hield Lia Vriend een mooi verhaal over het ontstaan van ons landschap uit het OerIJ estuarium, de verzanding van de riviermonden bij Castricum en de daaropvolgende omkering van de afwatering van het westen naar het oosten, de zich ontwikkelende Zuiderzee. De menselijk ingrepen tot ontwatering van de binnenlands veenlaag, maar zeker de agressieve groei van de Zuiderzee veranderde Noord Holland in 70% water, waarbij de Schermer en de Beemster ware binnenzeeën werden. Het beteugelen en het beheren van al dat water en het terugwinnen van land heeft een complex geheel van polders en verschillende waterpeilen doen ontstaan, waarin ruimte moet worden gevonden voor wateropslag en agrarische, natuur- en recreatieve belangen.  Een laatste realisatie hiervan zijn de projecten Waterberging Schulpvaart en De Schoonwatervallei, waarbij gepoogd wordt opslag en afwatering via het vroegere reliëf te laten verlopen.


Na de pauze en een vaasje bier kwam een mij onbekender onderwerp door een blom van een deerne:

"Marijke Dirkson, schaapherder met een missie, vertelde op een pakkende wijze hoe zij en haar medewerkers schapen inzetten in het beheer van landschappen. Naast levende grasmaaiers zorgen schapen ervoor dat, bij een goede planning, zich in gebieden die begraasd worden, een natuurlijke flora kan gedijen. Ook kunnen schapen ingezet worden te bestrijding van de reuzenberenklauw want die veroberen ze graag. Marijke liet zien dat het werken met schaapskudden vandaag de dag geen sinecure is maar een beroep waar veel kennis en ervaring voor nodig is. Een vak waarbij een computer onontbeerlijk is, net als kennis van ziektebestrijding, van planning en vooral veel liefde voor de natuur" (uit het verslag van de Stichting).

Een eye-opener voor mij was de rationalisering m.b.v. automatisering van de selectieve begrazing in oppervlakken en aantal grazers en in voortplantingscycli, met aandacht en liefde voor de natuurlijke gesteldheid en het schaap.


Ik schafte me het boek "Een groene oase tussen Kaasstad en Staalstad' van Ernst Mooij aan. In dit boek staat op pag. 81 een foto, waarop Cor Mienis en Paul Verhoef op de Schulpvaart varen op weg naar de officiële opening van de Limmer Die route, ontdekte ik. Leuk boek over en mooie foto's van natuurlijk Castricum e.o. in het heden en verleden. Maar vooral die enen foto. die doet het! En zo ben ik weer een jaar donateur van de stichting met de lange naam.

Groeten,
Eric