Dijkversterkingen rond Alkmaardermeer van start

Dijkversterkingen rond Alkmaardermeer van start
20 maart 2013
bron: http://www.hhnk.nl/actueel/nieuws/@229845/dijkversterkingen/ (hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier)

In de Westwouderpolder, in de volksmond De Woude genoemd, draaien de graafmachines om hun as. De met duwbakken aangevoerde verse klei wordt tegen de dijk aangebracht als versteviging. Wij zijn begonnen met de eerste dijkversterkingen rondom het Alkmaardermeer.

De dijken rond het Alkmaardermeer krijgen een stevige opknapbeurt. Om de omwonenden van het meer ook in de toekomst droge voeten te garanderen, versterken we zo'n 25 van de 38 kilometer aan dijken.
Drie fasen

Omdat het projectgebied zo groot en divers van karakter is, hebben we het versterkingsplan in drie fasen opgedeeld. De eerste fase is nu van start gegaan. Dit betreft dijkversterkingen die zich het beste laten omschrijven als ‘groot onderhoud'. Deze tracés lopen langs een groot deel van De Woude, de Krommeniërwoudpolder en de Dorregeesterpolder. De firma De Vries en van de Wiel is uitvoerder van dit werk. De klei wordt nabij de veerpont overgeslagen in bakken, waarmee deze naar het werk wordt gevaren.

De tweede fase betreft de rest van het landelijk gebied rondom het Alkmaardermeer. Omdat hier de maatregelen ingrijpender zijn, is hiervoor een projectplanprocedure nodig. Momenteel ligt het ontwerp voor deze tracés ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend. Nadat de procedures zijn doorlopen, kan dit werk worden aanbesteed. De planning is om met de uitvoering van deze fase in het najaar van 2013 van start te gaan.

Tot slot de derde fase. Dit is de moeilijkste klus, namelijk de bebouwde gebieden van Akersloot, Uitgeest en woonkern De Woude. Hier is veel maatwerk vereist. Momenteel werken we nog aan een plan van aanpak en binnenkort gaan we ook in gesprek met diverse omwonenden.
Klimaatverandering

Wij zorgen voor de dijken in Noord-Holland. Regelmatig controleren wij of de dijken nog veilig zijn. Vanwege de klimaatverandering - het regent steeds harder en langer - zijn de controles en eisen van rijkswege aangescherpt. Daardoor voldoen veel dijken rond het Alkmaarder- en Uitgeestermeer niet meer aan de eisen. Wij werken daarom aan dijkversterkingen rond voor het Alkmaardermeer.