Aanmelden voor activiteit

Aanmelden voor activiteit

Een advies voor kleding/uitrusting tijdens zee- of grootwatertochten vindt op deze bijlage.


Als u deelneemt aan een door de KVU georganiseerde activiteit doet u dat op eigen risico.

Dit overeenkomstig artikel 8 uit het huishoudelijk reglement:

8. Georganiseerde tochten:

  1. Leden die zich inschrijven voor door de vereniging georganiseerde tochten verbinden zich om zich te houden aan de door de tochtleider te geven aanwijzingen en opdrachten.(Zie bijlage)
  2. Deelname vindt te allen tijde op eigen risico plaats. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook.

KLIK HIER om je aan te melden voor een activiteit