Handig om te weten voor het inschrijven

Als u deelneemt aan een door de KVU georganiseerde activiteit doet u dat op eigen risico. Dit overeenkomstig artikel 8 uit het huishoudelijk reglement: art.8. Georganiseerde tochten:

  1. Leden die zich inschrijven voor door de vereniging georganiseerde tochten verbinden zich om zich te houden aan de door de tochtleider te geven aanwijzingen en opdrachten.(Zie bijlage)
  2. Deelname aan door de KVU georganiseerde tochten vindt te allen tijde op eigen risico plaats. De vereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, van welke aard dan ook.

Een advies voor kleding/uitrusting tijdens zee- of grootwatertochten vindt op deze bijlage.


Groepsgedrag: Als je meevaart in tochten op zee of groot-water kan je hierover in de KVU-vaarregels de tekst lezen: Let voortdurend op de tochtleider en de overige deelnemers. En blijf binnen gehoorafstand van de tochtleider. Klik hier voor het nut van groepsgedrag

Terug naar het inschrijfformulier