Welkom op de site van Kanovereniging Uitgeest.

Onze kanovereniging bestaat sinds 1989 en heeft ongeveer 100 leden. De leden komen niet alleen uit Uitgeest, maar ook uit de omgeving zoals  uit Heemskerk, Beverwijk en Castricum.

De vereniging heeft de beschikking over een loods aan de gemeentehaven van Uitgeest (KLIK hier voor locatie). In deze loods bevinden zich ongeveer 100 ligplaatsen, een kantine en kleedruimte. Vanuit de gemeentehaven zit je binnen 3 minuten op het Uitgeestermeer.
Het vaarseizoen loopt van half april tot half oktober, maar ook buiten deze periode hebben we een aantal actieve leden dat de elementen niet schuwt en de hele winter doorvaart.
Voor leden die (nog) geen eigen kajak of kano hebben, beschikken we over een bescheiden maar gevarieerde "vloot" waar zij gebruik van kunnen maken.

Wil je eens komen proefvaren? Kom dan eens in het vaarseizoen langs op woensdagavond. Er zijn dan altijd wel mensen aanwezig die je wat meer kunnen vertellen of een stukje met je mee willen varen. Of neem contact met ons op.

Bezoek ons op FACEBOOK

 


Op radio Beverwijk!

Naar aanleiding van onze advertentie over de instapavonden op 10 en 17 mei zijn we uitgenodigd voor een interview op Radio Beverwijk.
Theo en Henk gingen er heen.

Klik hieronder voor het interview:

 

Wieger op weg naar de Nordkapp

Via deze site kan je Wieger volgen op zijn reis.

Daarvoor heeft hij een weblog gestart en laat hij middels een satellietzender regelmatig zijn positie zien.

Klik hier om naar zijn sites te aan

Interview in Termuntenzijl:

Voorjaarsschoonmaak aan de Meldijk

SCHONER DAN SCHOON

Aan het begin van ons vaarseizoen wordt er jaarlijks een grote schoonmaak gehouden in de loods. Nu is het, sinds Tiny de gangbare schoonmaak-werkzaamheden coördineert, misschien minder noodzakelijk dan voorheen, maar toch is het een fijn gevoel dat nu de totale loods eens op ouderwets degelijke manier “met bezemen gekeerd” is.
Het was een prachtige ochtend, 8 april en om tien uur werd begonnen met een lekker vers kopje koffie of thee en daarna brak de “witte tornado” los. Er werd met man en macht gewerkt: één van de leden had zelfs zijn zoon meegenomen, waarvan overigens later bleek dat hij die ochtend de enige betaalde kracht was! De lijst van schoonmaakklussen werd in recordtempo afgewerkt. Alle boten op de onderste laag werden van hun plek getrokken en tot in de kleinste hoekjes werd stof gezogen, spinrag langs de balken werd weggeveegd met de ragebol, sanitair gesopt, schone gordijnen en handdoeken opgehangen, de keuken vrijwel gesteriliseerd en de ruiten van binnen en buiten gelapt. Kortom, er werd niets aan het toeval overgelaten en losliggende rommel werd direct afgevoerd naar de gemeentewerf. En er was nog tijd genoeg om een lekker eindje te gaan varen ook!
Namens iedereen die gebruik maakt van onze loods en/of kantine, reuze bedankt maar weer: Anne Marie, Geert, Agnes, Marjan, Tiny, Daniëlle, Johan en Quinten, Paul, Corry en Wolter.
Henk.

Per kajak van Uitgeest naar de Noordkaap

Het komende half jaar kan je Wieger op deze website volgen op zijn reis naar het noorden:

  KLIK op de plaatjes
Op zijn weblog:
Via zijn Satelietmeldingen: KLIK HIER

 

 

KVU-er van het jaar

Wegens bewezen diensten t.a.v. het het coördineren van instructeurs voor instapavonden en instructie !

Nieuwjaarstoespraak 2017

Woensdag 4 januari was er een zeer geanimeerde nieuwjaarsbijeenkomst. Nadat er genoeg bijgepraat was heeft Wieger verteld over zijn voorbereidingen voor zijn kanotocht richting Nordkapp in Noorwegen.

Henk heeft vervolgens nog onderstaande nieuwjaarstoespraak gehouden

Voor diegene die er niet bij kon zijn publiceren de toespraak nog hieronder:

Nieuwjaarstoespraak 2017

Beste vrienden.
Zoals gebruikelijk kijken we op deze avond terug op het oude jaar en ook richten we onze blik op het jaar dat voor ons ligt.

Ik zal niet uitgebreid ingaan op alle activiteiten die we hebben georganiseerd in 2016, want daarover krijgen jullie een mooie presentatie van Theo, tijdens onze ALV. Dus zorg dat je in elk geval 8 februari in je agenda zet en denk er dan ook aan dat we voor de ledenvergadering een zaal hebben gehuurd in het dorpshuis. Het is een beetje jammer als je dan hier voor een donkere loods staat.

Ik mag wel zeggen dat 2016 een heel succesvol jaar is geweest. Laat me dat even toelichten: Door de goede opkomst bij onze instapavonden en de daaropvolgende instructieavonden is ons ledental weer toegenomen, waarmee de terugloop van de laatste jaren is omgezet in een bescheiden groei. Die groei is nodig, om in de komende jaren aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Ook het aantal deelnemers bij de georganiseerde tochten zit aardig in de lift en dat betekent dat we ons nog steeds een bloeiende vereniging kunnen noemen.

Lees meer...